Frøken Pryds

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2893, bl. 55r
MM T 2893, bl. 55v
MM T 2893, bl. 55v
MM T 2893, bl. 56r
MM T 2893, bl. 57v
MM T 2893, bl. 60v
MM T 2893, bl. 60v