Frøken Svendsen

Antakelig litterær figur. Opptrer som fru Heibergs venninne.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2893, bl. 45r