Holmsen

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2893, bl. 45r
MM T 2893, bl. 45v
MM T 2893, bl. 46r
MM T 2893, bl. 46r