Frøken Hansen

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 496, s. 10
MM N 496, s. 11
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 587, s. 4