Fru Viborg

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 496, s. 14
MM N 578, s. 12