Skanke, Schanche

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 573, s. 4
MM N 573, s. 4
MM N 573, s. 4