Våge

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 573, s. 3