Snitler

Litterær figur, muligens basert på Balthazaar Schnitler.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 573, s. 3