Gamle Per

Omtalt som Gamle Per, som far til ham Munch kjøpte huset av i Åsgårdstrand 1898. Se Hans Hansen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2704, s. 33
MM T 2704, s. 35