abconterfeitest

Henspiller antagelig på Munchs portrett av Marcel Réja. Opplyst av Peter Dörp.

MM G 691. Munchs portrett av Marcel Réja

MM G 691. Munchs portrett av Marcel Réja