Barbe d’or

Antagelig et kallenavn på Marcel Réja på grunn av hans høye alkoholforbruk. Opplyst av Peter Dörp.