Når vi døde vågner

Skuespill av Henrik Ibsen. Publisert i 1899, satt opp første gang i 1900. Henrik Ibsens siste stykke.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 350, s. 3