Frøken A, frøken Asbjørnsen, frøken Amundsen

Antakelig litterær figur. Blåkledd pike på karnevalet 1885. Hadde vært oppe hos Brandt i atelieret.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 503, s. 9
MM N 516, s. 2
MM N 516, s. 2
MM T 2770, bl. 29v