Marriage with genius

Frida Uhl skrev en selvbiografisk bok om sitt ekteskap med August Strindberg: "Marriage with genius : By Freda Strindberg" (1937).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 1702, s. 1