Maler K, maler Kristiansen

Antakelig litterær figur. Bekjent av Fru Heiberg. Introduserte Brandt for henne. Maler Kristiansen hadde gitt Fru Heiberg en sommerhatt.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 496, s. 8
MM N 512, s. 2
MM N 516, s. 2
MM N 580, s. 3
MM T 2771, bl. 20v