Frøken Hals

Litterær figur. Vilter skolepike på kunstnerkarnevalet 1885.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 503, s. 20
MM N 509, s. 3
MM T 2770, bl. 27r