bolette

Antakelig litterær figur. Opptrer som Palles mor.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2761, bl. 37v