Frøken Greenhild, frøken Green, Emma

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 481, bl. 1r
MM N 481, bl. 1r
MM N 482, s. 1
MM N 482, s. 3
MM N 482, s. 4
MM N 482, s. 4
MM T 2770, bl. 45v
MM T 2770, bl. 46r
MM T 2770, bl. 47r
MM T 2770, bl. 47r
MM T 2770, bl. 47r
MM T 2770, bl. 47r
MM T 2770, bl. 47r