dog

Feilskriving for død.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2734, s. 375