Fra de Stummes Leir

Tittel på en essaysamling (1877) av Camilla Collett. Det kan være denne Munch hentyder til ved å bruke tittelen her.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2734, s. 10