l'

Munch har skrevet «l'» og satt av plass til resten av ordet. Sannsynligvis dreier det seg om l'Indépéndant, dvs. Société des Artistes Indépendants.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 32, s. 5