Endring i avsnittenes rekkefølge

Munch har markert at dette avsnittet skal bytte plass med neste avsnitt.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2770, bl. 47r