pietisk

Trolig feilskriving for pietist.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2759, bl. 54r