Ber

Sannsynligvis Berlin.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2759, bl. 6r