skyrke

Feilskriving for styrke.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 702, s. 3