Petter / Peter

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3670, s. 3
MM T 2893, bl. 4r
MM T 2893, bl. 5r
MM T 2893, bl. 5r