lasser

lasser, antakelig feil for laisser

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

PN 761, s. 1