farrai

farrai, antakelig feil for ferai

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2352, s. 2