coments

coments, antakelig feil for commence

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2352, s. 2