Blank

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 491, s. 1