Røda rummet

Roman av August Strindberg (1879).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 25, s. 3