Bibliothek der Hansestadt Lübeck, PN 1278

PN 1278, Bibliothek der Hansestadt Lübeck. Datert 18.6.1905. Brev til Max Linde

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1278, s. 1
    
    Lieber Hr. Doctor  18–6–1905


    709 Kronen eben von Hr
Bankier Cohn erhalten
man ist hier sehe auf
20tse gespannte – die Krise
ist auf den Höhen

    
    Ihr Edv. Munch

 

      
PN 1278, s. 2

    
    Hrr Doctor Max Linde
    Ratzeberger Alle
    Lubeck