Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 360

PN 360, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Datert 30.12.1904. Brev til Gustav Schiefler

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 360, s. 1
    
    landrichter schiesler
    uhlandstrasse 2 luebeck

fr hamburg 5 + 14 30/12


    hiermit de erlaubniss die kiste zu offnen   = grusz  muench.