Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 343

PN 343, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Datert 1903. Brev til Gustav Schiefler

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 343, s. 1
    Lieber Hrr. Landrichter!

    Ich habe diese Ide
bekommen das ich die
Anmeldungssettel nicht geschieckt
habe – Ich schiecke alzo
noch ein mal – Die Preise
und die Drucke kommen nachher

    Ich bitte Ihnen so freundlich
sein die Adresse Herrn
Newmans mir zu schiecken –

    
    Mit besten Grusz
    Ihr sehr ergebener Edvard Munch