Nasjonalbiblioteket, Brevs. 485: f (PN 270)

Brevs. 485: f (PN 270), Nasjonalbiblioteket. Datert 24.3.1908. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56175A00001

    
    Hrn Schriftsteller
    Emanuel Goldstein
    Groszerer Goldstein Niels Ju{ … }els gd 3
    Kopenhagen

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56175A00002
    
    Cher ami!
 Reiser sandsynligvis
Torsdag på en 2 Dages
Tur til Kjøbenhavn – Håber
vi træffes – Spørg efter mig
Torsdag aften kl 8 Angleterre

    
    Avec tous mes sentiments
    Edvard Munch