Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 262)

Brevs. 466 (PN 262), Nasjonalbiblioteket. Datert 1905. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56180A00001

    
    Kjære Hr. Hammer


    Jeg sender her Papiret
og skal sende Morgen
83 Kr til Dem – Jeg forstod
det som dette var den
udlagte Sum –

    
    Med beste hilsen til
Dem og Deres Frue

    Deres Edv. Munch