Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 241)

Brevs. 247 (PN 241), Nasjonalbiblioteket. Datert 28.4.1936. Brev til Otto Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56255A00001

    
    Hr Konsul O.J Kaarbå


    Jeg takker Dem for Deres
venlige brev og for Deres omhu
{ … }for Andrea – Ligeledes ber jeg
Dem, når det passer, at hilse
Andrea venlig fra mig – Hun
vet jeg står i meget og har
 …  besvær med breve – Jeg bor
nu i Hvidsten og det bringer
mig mer aflastning for uro


    
    Venlig hilsen

    Ærbødigst Edvard Munch

    Min søster har været endel
dårlig i det sidste år og bor meget
på sanatorier –