Munchmuseet, MM T 2908

MM T 2908, Munchmuseet. Datert 1892–1893. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2908, s. 1

    Jeg bode nede i dypet
mellem slim og dyr –
Jeg tv{ … }ang mig op til
vandfladen i længsel efter
de lyse farver –

    – En blændende hvid
svane gled derborte på
den blanke flade – den
speilede sine rene linier i
vandet – der osså speilede
himlens lyse skyer –

    Jeg { … }strakte hænderne
ud efter den – bad den komme
– Men den kunde ikke
Kunde ikke nå over
den kreds af dynd og slim der
var ‹om› mig – den smudset
sit hvide bryst og gled væk