Munchmuseet, MM T 155

MM T 155, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0155-00-R
      
No-MM_T0155-00-Ri
      
Munchmuseet T 155 bl. 1r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 2r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 3r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 4r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 6r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 7r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 8r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 9r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 10r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 11r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 12r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 13r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 14r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 15r

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 16v

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 17v

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 18v

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 19v

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 20v

 

 

Munchmuseet T 155 bl. 21v

 

 

No-MM_T0155-99-V