Munchmuseet, MM T 120

MM T 120, Munchmuseet. Datert 1880. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0120-00-R
      
No-MM_T0120-00-Ri
      
Munchmuseet T 120 bl. 1r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 1v

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 2r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 3r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 4r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 6r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 6v

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 8r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 9r
Fra Gardermoen.

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 10r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 11r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 11v

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 12r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 13r

    Huslærer for E.
    Leie-Præst i Amerika senere Politibetjent i Christiania og endelig Klokker Bull – omsider Sognepræst til Næsodden.

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 13v

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 15r
Stina.

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 16r
Fillehans. Gardermoen. 1880. E. Munch

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 16v

    «Fillehans» er ligesom sine Kollegaer «Wergelandsgutten», «Bjørn»,
ianten» (den sidste fra Helgelandsmoen,) nogle af de mærkeligste Væsener
vort land har frembragt i den Genre. «Fillehans», der streifer om i Skovene omkring
Gardermoen og under Exercitien opholder sig paa denne Plads
er fra Top til Taa bedækket med Filler, der ligger næsten en Fod
tyk om Brystet og det – «for at holde Varmen ude om Som-
meren», som han udtrykker sig. Jeg har Han lever af
Tiggeri, ligger i Skoven eller paa Husmarkene om Natten
om Sommernætterne, men drager om Vinteren til sine Slægtninge
der skal bo etsteds i Romerike. Je Han har forresten samlet
ikke saalidet Penge – han skal have 2 til 300 Speciedale i
sin Pose, det blev ved et Tilfælde opdaget for nogle Aar siden
selv nægter han det standhaftigt. Disse Penge Indsamler han
dels ved Tiggeri, dels ved Foredrag af 4 staaende Historier, ikke
synderlig indholdsrige – men dog noksaa morsomme ved «Fillehans»s
Foredrag. Glandsnummeret af disse 4 Historier var «Bryllupet» som
han foredrog med ikke saa ringe Lune. Han var stiv i at bande.
jeg har aldrig hørt en saa udsøgt Samling af Eder, som da
Hans, en Dag han havde havt Natteleie paa en Indgjerdsmark og
Smaagutterne forfulgte ham med { … } …  Spot. Fillene føg af
ham, idet han vare med nedfaldne Bukser løb efter Synderne
(Se ‹Malters› Politinotiser )

 

Munchmuseet T 120 bl. 17v
Oberstlieutn. senere To{d}ldkasserer
v. Munthe af Morgenstjerne
E. Munch

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 18r

 

 

Munchmuseet T 120 bl. 18v

 

 

No-MM_T0120-99-V