Munchmuseet, MM N 3499

MM N 3499, Munchmuseet. Datert 7.5.1902. Brev til Petersen og Waitz

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3499 bl. 1r

    
    Hr Petersen et Waitz


    Jeg har modtaget Prøverne
af de sidste Tryk. De ‹To› Stene
er { … }brugelige – den største de
tre Kvinder vil jeg korigere
når jeg kommer hjem – De{t}n si
fjerde Sten er altså ødel\a/gt –


    
    Ærbødigst  Edv. Munch

 

Munchmuseet N 3499 bl. 1v

    
    Hr. Petersen und Waitz
    {A}Lithografisk Anstalt
    Kristiania