Munchmuseet, MM N 3497

MM N 3497, Munchmuseet. Datert 2.1.1902. Brev til Petersen og Waitz

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3497 bl. 1r

    Vil De være så snil at
meddele mig Resultatet af de
T
Trykningsforsøgene med mine
Gravurer – og sende mig Prøver

    
    Ærb.  Edv. Munch


    Lützowstrasse 82
    Berlin

 

Munchmuseet N 3497 bl. 1v


    Petersen & Waitz
    Lithografisk Anstalt
    Kristiania
    Norwegen