Munchmuseet, MM N 3494

MM N 3494, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Kretitbanken.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3494 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3494 bl. 1v
    
Til Kreditbanken
i Kragerø


    {E}Circa 1198 { … }Kroner
{er}som jeg har sat
{stående}ind i Kreditbanken
er til Dispo{ … }sition
til afbetaling af
min Skat i Kragerø
– De bedes godhedsfuldt
give Kæmneren
Meddelese herom

    
    Ærbødigst  E Munch


    Kreditbanken
    i Kragerø

    Kragerø –