Munchmuseet, MM N 3450

MM N 3450, Munchmuseet. Datert 12.1933. Brevutkast til Die Akademie der Künste.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3450 bl. 1r

Kunstakademi i Berlin Professor Kraus
Musæumsdirektor
‹Hafstaengl.›
Nationalgaleri
    Sehr verehrter Hrr Direktor


    Ich danke Ihnen herzlich
für die Glückwünsche Sie mir
in Gelegenheit meiner 70 Jahr Tag
geschieckt haben

    Es hat mich auszerordentlich
erfreut

    
    Mit grösster Hochachtung
    Ihr ganz ergebener
    Edvard Munch

Ekely pr. Skoien Oslo
December 33

Professor Eugen Hoenig
Reichskammer der bildenden Kunst

 

Munchmuseet N 3450 bl. 1v

Lidt mer ærbødigst