Munchmuseet, MM N 3417

MM N 3417, Munchmuseet. Datert 1916–1924. Brevutkast til Sabo.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3417 bl. 1r
    Her Sabo Kunst … druckerei

    Sehr geehrter Herr!


    Bitte gutigst von ‹den› mir gehorigen
bei Ihnen aufbewahrten Platten 20 Drucke je –

    Bitte diese dann mir und Rechnung zu schie{ … }cken

    
    Mit vorzuglicher Hochachtung

    Edvard Munch
Villa Ekely Sköien
pr. Christiania