Munchmuseet, MM N 3383

MM N 3383, Munchmuseet. Datert 15.4.1926. Brev til Münchener Neue Secession

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3383 bl. 1r

    
    Hrrn A. Skinnerer

    {Neue}Munchener neue Secission
    A{ … }inmillerstr. 43
    München

 

Munchmuseet N 3383 bl. 2r
    
    Sehr geehrter Hrrn


    Hoffentlich haben Sie meine
Brief und Telegram
bekommen –

    Ich habe hier ein
Paar Leute whelche Ihnen
Gemalden leihen uberlassen
könnten – Diese verlangen
{ … }allerdings ‹haben› assurance
und all. risks –

    Die assu{ … }rance ist am
besten h{ … }ier zu fur die
Hinreise zu ordnen

    – Ich habe Ihnen 4 a 5
Gemälden ausgesucht – dabei
ein ziehmlich grozses –


    Ihr ergebener
    Edvard Munch

Wo werden die Gemälden ausgestellt?
Wie grozs ist der Saal?