Munchmuseet, MM N 3372

MM N 3372, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Adolf Schinnerer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3372 bl. 1r

Fips, Truls og Edv.
Munch.
Selvportrett.

 

 

Munchmuseet N 3372 bl. 1v

    Herzlichsten gute
Neujahrwunschen
an Ihnen –

    Auch Grusze an
Hr. Direktor Dornhofer
og Freunde in
München

    
    Ihr Edvard Munch

    
    Hr Professor A. Schinnerer
    Kunstakademi

    Munchen


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]