Munchmuseet, MM N 3352

MM N 3352, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til W. Marzillier & Co..

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3352 bl. 1r
    
    Geehrter Herr!
 Ich bin in
Berlin und werde ‹ertsens›
zu Ihnen kommen um
meine Sachen zu ordnen

    
    Hochachtungsvoll
    Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3352 bl. 1v


    Hrr Marzellier Speditions-
    Geschäft
    ‹S›
    Lützowstr