Munchmuseet, MM N 3331

MM N 3331, Munchmuseet. Datert 27.6.1938. Brev til Alfred Pellegrini

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3331 bl. 1r


    Hrrn Maler A. H Pellegrini
    Basel (Schweiz) { … }Baumleingasse
    Schweiz

 

Munchmuseet N 3331 bl. 2r

    
    Herrn maler A H. Pellegrini


    Herzlichsten Dan … k  …  Gruzse –
Bin lange krank gewesen und
ein schwere Augenleiden hat mir
nahe blind gemacht –

    s{kr}chreibe nachstens
    
    Ihr ergebener  Edvard Munch

    Die lithografi hat mir eine grozse
Freude gemacht