Munchmuseet, MM N 3325

MM N 3325, Munchmuseet. Datert 15.9.1894. Brev til Helge Bäckström

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3325 bl. 1r

    Jeg sendte idag en artikkel der har
stået i «Freie Bühne» den er af «Walter
Selber» det vil sige Maleren Leistikow
en af «die Elf»    Jeg vil gjerne Du
passer { … }godt på den    Jeg sender snart
mer. Hvad { … }tænker Du om Katalog
og om Fortalen?
   Venligst Hilsen
    Din  Edv. Munch
{A}Samme adresse –

 

Munchmuseet N 3325 bl. 1v


    Hr. Docent H. Bæckström
    Westmannagatan 11?
    Stockholm